Board of Directors

Shri Nimishbhai B. Shah

Chairman

Shri Shitalbhai N. Shah

Managing Director

Shri Ajay Navnitbhai Choksi

Jt. Managing Director

Shri Kshitishbhai Madanmohan

Director

Shri Bhupendrabhai S. Shah

Director

Shri Satishbhai H. Patel

Director

Shri Indermal Pukhraj

Director

Shri Prakash K. Bhagwati

Director

Shri Malavbhai J. Shah

Director

Shri Bakulbhai K. Pandya

Director

Shri Manojbhai P. Modi

Director

Shri Saumil S. Shah

Director

Shri Jayeshbhai Bhatt (C.A.)

Co-opted Director